3 stk. Bokashi Balls

90,00 DKK inkl. moms

EMIKO® Bokashi Balls er et traditionelt vandforbedringsmiddel med EM®.

På lager

Beskrivelse

EMIKO® Bokashi Balls, i Tyskland er de kendt som “Dangos” eller internationalt som  “Mud Balls”, bruges til at nedbryde kraftig bundsediment og forrådnelse i stillestående eller flydende vand.  EMIKO® Bokashi Balls synker til bunds og går i opløsning. De effektive Mikroorganismer kommer hurtigt frem til det ønskede indsatsområde og kan dermed reducere sedimentet på bunden af søen eller i vandløbet.

Virkning:

  • reducerer forrådnelse i bundsediment i f.eks. søer
  • fremmer nedbrydningen af de organiske og anorganiske forbindelser i sedimentet
  • forbedrer vandkvaliteten
  • understøtter de gode vandbakterier
  • understøtter fiskenes vitalitet
  • forhindrer og fjerner eutrofiering (=overgødskning af søer og havområder med plantenæringsstoffer, især nitrat og fosfat)

Et tyndt sedimentlag er helt normalt. Opstår der derimod mere sediment på grund af større mængder organisk materiale så kan mikroorganismerne i vandet i forarbejde og nedbryde det. Dermed opstår der en forrådnelse. Det organiske materiale kan være blade, alger, rester fra fiskefoder eller døde mikroorganismer.  EMIKO® Bokashi Balls nedbryder det rådnende sediment.
EMIKO® Bokashi Balls kan bruges sammen med de flydende vandplejeprodukter for at forhindre at det rådnende sediment kommer tilbage.

En æske indeholder  3 Bokashi Balls.

Dosering

Fra 10 – 12°C vandtemperatur:
1-2 x årligt 1 EMIKO® Bokashi Ball pr 2m2 vandoverflade.
Ved meget lavt vand f.eks. i den lavtvandede del af søen (< 50cm Dybde) halveres mængden.
Ved meget tykke lag med sediment gentages behandling 1 x pr måned indtil vandet har det ønskede udseende.

Den samtidig indsats med EMIKO® Bio Havebassin pleje und EMIKO® Bio Havebassin pleje PLUS optimerer effekten.
Brug af kemiske rensningsmidler og manuel rengøring af vandet kan dermed minimeres.

Lagres
tørt, køligt mørkt og frostfrit

På videoen ses fejringen af den internationale EM Mudball Day som er den 8. august.

Yderligere information

Vægt 0.500 kg

Du kunne også være interesseret i...