INSPIRATION: Brooklyn Grange

Grønne tage – en gevinst for klimaet. Canadiske beregninger viser, at et grønt tag på 1.000 m² årligt kan spare 1.780 ton CO². Ifølge Danmarks Naturfredningsforening holder tallene under danske forhold. Det betyder, at et grønt tag på et gennemsnitligt dansk parcelhus kan spare cirka et ton CO² om året.
Tekst fra havenyt.dk

Grønne tage fungerer ligesom en eng, og kan optage omkring 60-80% af årsnedbøren.

De grønne tage sparer energi og CO2. Besparelsen opstår, fordi et grønt tag isolerer bygningen bedre mod kulde i vinterperioden og varme i sommerperioden. Det resulterer i et lavere energiforbrug til både opvarmning og afkøling – og dermed et mindre CO2-udslip.
Tekst fra kk.dk

Taghaven generer friske afgrøder, biodiversitet, fællesskab i nærmiljøet, læring, oplevelser og er en oase med ro for sjælen i smukke, grønne omgivelser.

Skriv en kommentar