Muldlaget er en vigtig base for gode afgrøder

Her kan du se en fin video, som viser hvor vigtige mikroorganismer er, for at der dannes muld og planter kan gro.

Denne video er et time-lapse over 365 dage, som viser hvordan humus kan dannes. Videoen er inspireret af  Annie Francé-Harrars artikel ‘Leben wird aus dem Stein’ (Life Evolves from Stone) fra 1967. E-bogen kan downloades (på tysk) her: http://www.boku.ac.at/humusplattform/humusbuch/

This video is published under creative commons license BY-NC-SA (cc 2015) by Ines Fritz.

Denne video er forløberen til den øverste video

Den går i dybden med, hvilke mineraler Ines Fritz har valgt at lægge i akvariet og et eksempel på, hvordan hun har fundet frem til mikroorganismerne.

Link til fao.org med mange video’er omhandlende jord.

FAO står for Food and Agriculture Organization of the United Nations

Link til soilsolution.org.

Soilsolution mener at en sund muldjord er løsningen på vores klimaproblemer.

Soil Solutions bridges the Food Movement and the Climate Movement by engaging leading scientists and policymakers as well as carbon farmers and ranchers. Acting together we can restore the health of our most undervalued natural resource.

Healthy soil, it’s at the heart of our climate solutions.