Hvad er Humus

Helt kort: Humus er den organiske del af jordsubstansen. Men at sige det kort, er bestemt ikke nok. Humus opstår igennem komplekse processer i jorden. Disse processer laves af milliarder af jordens egne små beboere som f.eks. mikroorganismer og svampe, og ikke at forglemme regnormene. Alle til sammen sørger de for at organisk materiale som planterester sammen med jordens mineraler bliver omdannet til frugtbar humus.

Ved siden af den positive virkning på klimaet har humus også andre positive effekter: Humusrig jord kan optage mere vand og dermed klare sig bedre i tørketider. Ved voldsom regn optager den vandet hurtigere og forhindrer derfor erosion og oversvømmelser. Livet i jorden styrkes og biodiversiteten øges. Og endda grundvandet bliver bedre, fordi humus kan lagre kvælstof, sådan at den ikke udvaskes til vandløb, søer og grundvand.

I Tyskland har man lavet en organisation som de kalder Positerra. Positerra arbejder for det regenerative landbrug, dvs at landmanden får støtte til at genopbygge humus på sin jord.

Positerras mål er: Fremtidssikret handling! At sikre frugtbar jord i hele verden. Frugtbar jord, som vi lever af nu og frugtbar jord for fremtidige generationer.

Positerra

Soil Solutions to Climate Problems – Narrated by Michael Pollan

To learn more visit: http://soilsolution.org


Hvad betyder mikroorganismer for jordens sundhed?

Denne film fortæller og viser hvordan planters vækst afhænger af et tæt partnerskab med specialiserede bakterier og svampe. Bakterier og svampe leverer næringsstoffer som findes i jorden og gør dem tilgængelige for planten og til gengæld leverer planten glucose (sukker) til bakterier og svampe. Bakterierne kaldes også rhizobakterier. Da planterne kun udnytter en lille del af de forhåndenværende næringsstoffer (4-5%) i den jord som de vokser i, har de brug for hjælp af rhizobakterier, som gør mineraler og næringsstoffer tilgængelige for plantens fine rodsystem. Rhizobakterier beskytter også plantens rodnet mod sygdom. Rhizobakterier lever tæt på rødderne, men der er mange næringsstoffer som ligger udenfor røddernes rækkevidde. Mycorrhiza svampe har altid levet i en symbiose med planternes rødder. De danner et transportsystem i  og omkring planternes rødder. De kan gøre mineraler tilgængelige for planten og danner et mikroskopisk netværk i jorden, som gør at planten kan hente næring og vand længere væk. Dermed kan planten også overleve tørke i længere tid. Filmen er meget visuel med flot grafik og den er på engelsk.

Vidoen er produceret af PHC

Muldlaget er en vigtig base for gode afgrøder

Her kan du se en fin video, som viser hvor vigtige mikroorganismer er, for at der dannes muld og planter kan gro.

Denne video er et time-lapse over 365 dage, som viser hvordan humus kan dannes. Videoen er inspireret af  Annie Francé-Harrars artikel ‘Leben wird aus dem Stein’ (Life Evolves from Stone) fra 1967. E-bogen kan downloades (på tysk) her: http://www.boku.ac.at/humusplattform/humusbuch/

This video is published under creative commons license BY-NC-SA (cc 2015) by Ines Fritz.

Denne video er forløberen til den øverste video

Den går i dybden med, hvilke mineraler Ines Fritz har valgt at lægge i akvariet og et eksempel på, hvordan hun har fundet frem til mikroorganismerne.

Link til fao.org med mange video’er omhandlende jord.

FAO står for Food and Agriculture Organization of the United Nations

Link til soilsolution.org.

Soilsolution mener at en sund muldjord er løsningen på vores klimaproblemer.

Soil Solutions bridges the Food Movement and the Climate Movement by engaging leading scientists and policymakers as well as carbon farmers and ranchers. Acting together we can restore the health of our most undervalued natural resource.

Healthy soil, it’s at the heart of our climate solutions.