Hvad er EM Effektive Mikroorganismer®

Den japanske agrarforsker Prof. Teruo Higa er manden bag de Effektive Mikroorganismer. Han brugte en blanding af forskellige bakterier til at støtte de naturligt forekommende og opbyggende mikroorganismer og dermed forbedre jordens kvalitet. Denne blanding bærer navnet EM for Effektive Mikroorganismer®. Den fortløbende videreudvikling af princippet gjorde det muligt at overføre EM Teknologien til andre livsområder.

Gærceller forstørret 10.000 gangegange

Ved at tilføre de opbyggende mikroorganismer påvirkes ethvert miljø positivt ud fra dominansprincippet, som er beskrevet af Prof. Teruo Higa. Dominansprincippet  betyder, at de neutrale mikroorganismer altid følger den gruppe af mikroorganismer som er størst – dvs. ved at tilføre de opbyggende mikroorganismer bliver de sygdomsfremkaldende og forrådnelsesskabende mikroorganismer fortrængt.

EM Mikroorganismerne er udelukkende af opbyggende natur og understøtter miljøet. Gennem intensiv forskning og talrige praktiske forsøg er EM teknologien ikke blot nyttig for planter og jord men også for mennesker og dyr og bruges nu i mange sammenhænge.